Incentive

Organizujemy wyjazdy Incentive, jako formę nagrody lub zachęty dla pracowników, partnerów biznesowych bądź klientów naszych Klientów. Wyszukujemy spektakularne miejsca i dostarczamy niezapomnianych wrażeń. W zależności od charakteru grupy i celów klienta organizujemy wyjazdy na szkolenia, kongresy i konferencje, nagrody wyjazdowe w konkursach i promocjach konsumenckich oraz wyjazdy będące czystą formą gratyfikacji za osiągnięte wyniki finansowe.

Przykładowe realizacje: